Aurelian Băcan

Prim clarinetist al Orchestrei Filarmonice „Transilvania din Cluj-Napoca

Lector universitar doctor in cadrul Academiei Nationale de Muzică Gheorghe Dima

Clarinetist si compozitor apreciat în ambele ipostaze, Aurelian Băcan si-a început călătoria în lumea muzicii la vârsta de sase ani cu studiul acordeonului. La 11 ani a descoperit clarinetul sub îndrumarea profesorului Petrea Gogu la Liceul de Arte Hariclea Darclée din Brila, pe care I-a perfectionatin liceu la clasa prof. László Gheorghe a Colegiului de Muzic Sigismund Todut din Cluj-Napoca si mai departe,

pânã la absolvirea studiilor universitare de licent si masterat (la clasa prof. univ. dr. loan Goilă si conf. univ. dr. Flavius Trif, în cadrul Academiei Nationale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca).

Mentori la disciplina muzică de camer i-au fost: prof. univ. dr. Ferenc László, prof. univ. dr. Veronica Negreanu si conf. univ. dr. Razvan Poptean. Este activ atât ca solist cât si ca membru în diferite ans-ambluri, cum ar fi Ansamblul AdHoc, Cvintetul Duende, Trioul Axis Mundi etc., totodatã si membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România. A absolvit ulterior si Facultatea de compozitie în cadrul aceleiasi academii (cu prof. univ. dr. Adrian Pop si prof. univ. dr. Hans Peter Türk). Calitătile sale au fost recunoscute de nume precum György Kurtág, Reto Bieri, François Benda la diverse cur-suri de miestrie. În anul 2019 obtine cu summa cum laude titlul de doctor în muzică (coordonator prof. univ. dr. Cristian Misievici) pentru teza cu titlul: Actul componistic si dinamica sa din perspectiva compozitorului interpret – Reflectii asupra traseului creator personal. În prezent este solo-clarinetist în Orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca (membru din 2009) si lector universitar doctor În cadrul Academiei Nationale de Muzică Gheorghe Dima (din 2019) la catedra de muzicã de cameră, rămânând foarte activ si în do meniul compoziției.