Termeni şi condiţii

Folosirea acestui website, implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a website-ului, se recomandă citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor.

 1. Acceptul dumneavoastră
  Utilizând şi/sau vizitând acest website (inclusiv tot conţinutul disponibil prin acest website) acceptaţi implicit termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului.
 2. Website-ul Arte Kronstadt
  Termenii şi condiţiile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor website-ului, inclusiv utilizatorii care contribuie cu materiale video, audio, imagini, informaţii sau alte materiale şi servicii pe website.

2.1 Termenii şi condiţiile sunt aplicabile tuturor participanților – cursanți și profesori în proiectul educational/cultural Arte Kronstadt.

În urma inscrierii online in wesite-ul www.academyofmusic.eu îşi dau acordul ca organizatorii Arte Kronstadt să folosească oricând  pe timp nelimitat, în interesul promovării evenimentului:

–    lucrările şi/sau înregistrările audio/video, fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară.

2.2 Website-ul este un website de informare online cu titlu gratuit. De aceea „nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informaţii permiţând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domeniu sau o adresă de postă electronică, comunicari legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent fată de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit” – Legea comerţului electronic 365/2002.

2.3 Arte Kronstadt poate conţine linkuri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea Arte Kronstadt. Arte Kronstadt nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile oricărui alt website. Prin utilizarea acestui website dumneavoastră absolviţi în mod explicit Arte Kronstadt de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs. a unui alt website.

 1. Schimbari ale website-ului
  Arte Kronstadt işi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului său. De asemenea, Arte Kronstadt işi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.
 2. Înregistrare, parole şi responsabilităţi
  4.1 Accesul dvs. la serviciul de ORAR CURSURI, PARTITURI sau unele facilitaţi din cadrul websiteului necesită înregistrarea dvs. cu un nume de utilizator, adresa de email si o parolă. Vă recomandîm să nu dezvaluiţi nimănui această parolă. Arte Kronstadt nu va cere niciodată parola conturilor dvs. în mesaje prin poştă electronică sau telefon.

4.2 Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, Arte Kronstadt nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de dvs. către noi, către şi de la serviciile noastre online. Vă avertizăm aşadar că orice informaţie trimisă către noi se va face pe propriul dvs. risc.

4.3 Vă rugăm să contactaţi Arte Kronstadt în cazul în care observaţi postări făcute prin utilizarea contului dvs. de utilizator fără acordul dvs.

 1. Viaţa privată
  Arte Kronstadt nu va dezvalui unor terţi datele cu caracter personal furnizate de dvs. la crearea unui cont de utilizator. Arte Kronstadt poate dezvalui informaţii identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când este cerut de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor şi intereselor mklasica.
 2. Drepturile proprietaţii intelectuale
  6.1 Conţinutul acestui website vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informaţional şi pentru uz personal, şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat cu alte scopuri şi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.

6.2 Arte Kronstadt işi rezervă toate drepturile pentru acest website şi pentru conţinutul acestuia. Sunteţi de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terţe părti, în interes comercial.

 1. Limitarea răspunderilor
  Utilizatorii înteleg şi acceptă că website-ul Arte Kronstadt este doar un website de informare online. De aceea nu poate fi răspunzator în nici un fel pentru informaţiile prezentate, informaţiile incomplete sau eronate, faţă de utilizatori.
 2. Modificarea prezentelor Termeni şi Condiţii
  Arte Kronstadt işi rezervă dreptul să schimbe aceşti termeni, modificând versiunea şi data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalitaţi. Accesul în website, în contul dvs. de utilizator şi folosirea serviciilor noastre după momentul notificării privind schimbările pe prima pagină a website-ului implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni.